Iskolakerti szobrok

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)

A magyar felvilágosodás legnagyobb lírai, epikai és drámai költõje.

Egressy Béni (1814-1851)

Színész, színmûíró, fordító, zeneszerzõ, a Szózat zenéjének szerzõje, dalköltõ, dalszövegíró.

Béres Ferenc (1922-1996)

A magyar ének, a magyar dal fejedelme, aki hangjával, énekeivel egybekötötte a világ különböző tájaira szakadt magyarságot, s megszólaltatta a teljes magyar történelmet. A SRKA első elnöke.

Kazinczy Ferenc (1759-1831)

Az MTA tagja, író, nyelvújító, a magyar irodalom reformátora.

II. Rákóczi Ferenc (1676-1735)

Erdélyi fejedelem, a magyarországi szövetkezett rendek vezérlõ fejedelme, a Habsburg-ellenes szabadságharc vezetõje.

Kazinczy Lajos (1820-1849)

Katona, honvédtábornok, a 14. aradi vértanú.

Fáy András (1786-1864)

Az MTA tagja, író, költõ, politikus, nemzetgazda, az elsõ magyar takarékpénztár megalapítója.

Móricz Zsigmond (1879-1942)

Író, a magyar realista prózairodalom kimagasló képviselõje, újságíró és szerkesztõ.

Kossuth Lajos (1802-1894)

A reformnemzedék nagy alakja, politikus, miniszter, Magyarország kormányzója, író, újságíró és szerkesztõ.

Tartalom átvétel