Magunkról

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány (SRKA) 1989-ben magánalapítványként jött létre 114 magánszemély - túlnyomó részben pataki öregdiákok - közös elhatározása nyomán. Miért létezik, és milyen gondolatok mentén szerveződik alapítványunk?

1. Összefogás a Pataki Kollégiumért.
2. Az öregdiákok segítő erejének felismerése.
3. A jövő feladatainak megfogalmazása, megoldások keresése.

1. Összefogás a Pataki Református Kollégiumért.

Alapítványunk kiemelt célja, hogy egyik motorja legyen azon összefogásnak, amely hosszú távon szükséges ahhoz, hogy a Kollégium súlyának megfelelő helyet töltsön be a magyar oktatásban, kultúrában és közéletben. Meggyőződésünk, hogy ezen 475 éves intézmény oktatási és nevelési módszere és eredménye egyedülálló, semmi mással össze nem hasonlítható, megkérdőjelezhetetlen nemzeti és európai érték, s ezért minden eszközzel azon munkálkodunk, hogy a Kollégium falai között igazi tartást szerzett, komoly erkölcsi és (pataki) szellemi tőkével induló ifjak minél jobban vegyenek részt a magyarság súlyos társadalmi, gazdasági problémáinak megoldásában. Égető szükség van kiművelt, széles látókörű, saját érdekeit felismerni képes, nem sodródó, aktív, cselekvő fiatal emberekre, akik ugyanakkor rendelkeznek a kor követelményeinek is megfelelő nyelvi, informatikai, technikai ismeretekkel is. Arra hívunk fel hát mindenkit, aki ezen célokkal egyet ért, hogy legyen részese ennek az összefogásnak, és tegyen most valamit a gyermekeink, unokáink generációjának érdekében. 114 magánszemély letette névjegyét, és alapítvány indításával adta meg a jelet arra, hogy nem szabad másokra várnunk, ha saját sorsunkról van szó, és ezzel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az államosított gimnázium és a leállított teológiai képzés a református egyház keretei között ismét lehetőséget kapjon a függetlenségre, a felvirágzásra. És letették névjegyüket mindazok az adományozók – évente több százas nagyságrendben -, akik csekélyebb és jelentősebb összegekkel, adójuk 1%-ának felajánlásával folyamatosan támogatják alapítványunkat, amely adakozásból az elmúlt 17 évben több, mint 50 millió forint támogatással segíthettük a Kollégium intézményeit, tanulóit, tanárait akár ösztöndíjak, rendezvények, kiadványok, tanulmányi és sportversenyek, kirándulások, akár infrastrukturális beruházások finanszírozása formájában. Köszönjük adományozóink anyagi segítségét, de mindazon személyekét is akik szavaikkal, tanácsaikkal, tetteikkel az összefogás szellemében segítik munkánkat, hiszen ennek értéke Patak számára felbecsülhetetlen!

2. Az öregdiákok segítő erejének felismerése

A SRK Alapítvány tevékenységét irányító testületek (kuratórium és felügyelő bizottság) minden tagja a Kollégiumban végzett öregdiák, akik ezen munkájukat szabadidejük terhére, térítés nélkül végzik abban a hitben, hogy visszaadhatnak valami keveset annak az Alma Maternek, amely útjára bocsátotta őket. A kuratóriumban a generációk együtt vannak jelen, az 1938-ban végzettektől, az 50-es, 60-as, 80-as évek öregdiákjain keresztül egészen az elmúlt néhány évben végzett „Refis” pataki diákokig, ezzel is példát adva arról, hogy a segítő gondolkodás nem életkor vagy társadalmi helyzet függvénye. Alapítványunk mindenütt hirdeti, hogy a Kollégium számára stratégiai fontosságú feladat öregdiákjaival való kapcsolattartás, és számukra annak az érzésnek a biztosítása, hogy a Kollégium és volt diákjai örökké összetartoznak. Ezzel együtt gyakorlatiasan közelítjük meg ezt a kérdéskört, és konkrétumokkal segítjük az öregdiákok minél erősebb kapcsolódását az iskolához: biztosítjuk a www.patakidiak.hu honlap működését és fenntartjuk Öregdiák Vendégházunkat (az ún. Bertalan-házat), hogy minél többen jöjjenek vissza osztálytalálkozókra vagy akár családi pihenésre.

3. A jövő feladatainak megfogalmazása, megoldások keresése

A SRK Alapítvány nem a múlt, hanem a jövő szerveződése. Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, amelyet a Kollégium szolgálatába állíthattunk, (elmúlt 17 éves történetünk, támogatóink, ösztöndíj-alapítóink névsora, közhasznúsági jelentéseink, elérhetőségünk és számos hasznos információ a nyilvánosság számára rendelkezésre áll a www.srka.hu internetes honlapunkon), de ennél fontosabb számunkra, hogy miként alakul a Kollégium jövője, mely alakításának elsődleges lehetősége és felelőssége természetesen a fenntartó Tiszáninneni Református Egyházkerületé. Alapítványunk alapító személyiségei és okiratba foglalt céljaink viszont arra köteleznek bennünket, hogy felajánljuk saját, és öregdiák társaink segítségét a közös gondolkodáshoz, egy stratégiai vízió kialakításához, s az ennek megvalósításához vezető konkrét tennivalók, megoldások részletes kimunkálásához. Biztosak vagyunk benne, hogy az öregdiákok és alapítványuk segítő együttműködésére a Sárospataki Református Kollégium a következő évszázadban is minden körülmények között számíthat.

Lőrincz Szabolcs
Sárospataki Református Kollégium Alapítvány