A webhelyen telepített reklámszemétszűrő nem elérhető. A megadott működési szabályoknak megfelelően a probléma elhárításáig nem lehetséges új tartalmat beküldeni. Érdemes a beküldést pár perc múlva ismét megpróbálni.

Politikusok

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

Országos jelentőségű állami tisztséget viselő volt pataki diák politikusok,

főszerkesztők, katonai vezetők

 

 

Név

 

időszak

tisztség

1.    Bencsik István (1910-1998)

1948-49

1967-71

 

1970-74

földművelésügyi államtitkár

Országgyűlés mezőgazdasági biz. elnöke

Hazafias Népfront főtitkára

2.    Bessenyey Zénó (1880-?)

1930-as évek

kereskedelemügyi államtitkár

képviselőházi alelnök

3.    Berecz János (1930)

1981-1985

1985-1989

1989-1990

Népszabadság főszerkesztője

MSZMP KB titkára

Országgyűlés külügyi biz. elnöke

4.    gr. Bethlen Miklós (1642-1716)

1691-1704

erdélyi kancellár

5.    Bónis Sámuel (1810-1879)

1849-ben

1849-ben

igazságügyi minisztériumi államtitkár

kormánybiztos

6.    Boros-Leskó Géza (1950)

2004-től

2004-2006

dandártábornok

a MH Légierő parancsnok-helyettese

7.    Buza Barna (1873-1944)

1918-1919

1918-ban

földművelésügyi miniszter

igazságügyminiszter is

8.    Csuhaj Varjú Imre (1958)

1992-1994

munkaügyi helyettes államtitkár

9.    Dobos László (1930)

1969-1970

szlovák kormány kisebbségi tárca nélküli minisztere

10.Dósa Elek (1803-1867)

1849-ben

1866-1867

Marosszék kormánybiztosa

képviselőházi alelnök

11.Duka Tivadar (1825-1908)

1849-ben

1854-1874

Görgey fővezéri titkára, hadsegédje

a kelet-indiai brit királyi hadsereg orvos-századosa, majd alezredese

12.Erőss János (1889-1962)

1946-ban

1946-1947

Jóvátételi Hivatal vezetője

közellátásügyi miniszter

13. Ficsor Ádám (1980)

2006-2008

 

2008-2009

2009-ben

földművelésügyi és vidékfejlesztési szakállamtitkár

Miniszterelnöki Hivatal államtitkára

tárca nélküli miniszter

14.Finkey Ferenc (1870-1949)

1923-1930

1930-1935

1935-1940

koronaügyész-helyettes

kúriai tanácselnök

koronaügyész

15.Fogarasi János (1801-1878)

1848-ban

1856-1861

 

1856-1861

1861-1863

Nádori Hivatal titkára

Pesti Kereskedelmi Törvényszék elnöke

Pesti Országos Törvényszék alelnöke

Váltótörvényszék elnöke

16.Héthy Lajos (1943)

1990-1991

1994-1998

2004-2006

munkaügyi helyettes államtitkár

munkaügyi politikai államtitkár

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi közigazgatási államtitkár

17.Hörcsik Richárd (1955)

1992-1994

 

2010-

Országgyűlés európai közösségi ügyek biz. elnöke

Országgyűlés európai ügyek biz. elnöke

18.Huszár István (1927-2010)

1969-1973

 

1973-ban

 

1973-1980

1975-1980

1975-1980

1988-1989

1989-ben

államtitkár, Központi Statisztikai Hivatal elnöke

államtitkár, Országos Tervhivatal elnökhelyettese

miniszterelnök-helyettes

Országos Tervhivatal elnöke

Állami Tervbizottság elnöke

Hazafias Népfront főtitkára

Hazafias Népfront elnök-főtitkára

19.Jakabfalvy András (1804-1859)

1849-ben

kormánybiztos

20.Jánosi Ferenc (1916-1968)

1951-1954

1954-1955

népművelési miniszter első helyettese

Hazafias Népfront főtitkára

21.Jászay Pál (1809-1852)

1948-ban

Miniszterelnöki Hivatal vezetője

22.Kazinczy Lajos (1820-1849)

1849-ben

honvéd ezredes, hadsereg-főparancsnok

23.Kossuth Lajos (1802-1894)

1848-ban

1848-1849

 

1849-ben

pénzügyminiszter

Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke (tényleges kormányfő)

kormányzó-elnök (államfő)

24.Kőrösi József (1928-1997)

1958-1971

1971-1991

Valóság szerkesztője

Valóság főszerkesztője

25.Lázár István (1933-1997)

1989-1991

1991-1994

Valóság főszerkesztő-helyettese

Valóság főszerkesztője

26.Madarász László (1811-1909)

1848-1849

Országos Honvédelmi Bizottmány tagja

27.Maller Sándor (1917-2001)

1963-1978

Magyar UNESCO Bizottság főtitkára

28.ifj. Marton János

1945 után

iparügyi minisztériumi államtitkár

29.Meczner Gyula (1861-1918)

 

kormánybiztos

30.Mezőssy Béla (1870-1939)

1906-1910

1917-1918

földművelésügyi államtitkár

földművelésügyi miniszter

31.Nagy János (1928)

1957-71

1971-1980

1980-1985

1985-1988

nagykövet

külügyminiszter-helyettes

külügyminisztériumi államtitkár

nagykövet

32.Patay István (1808-1878)

1848-1849

honvéd ezredes, hadosztályparancsnok

33.Péchy Tamás (1829-1897)

1875-1880

1880-1892

közmunka és közlekedésügyi miniszter

képviselőházi elnök

34.II. Rákóczi György (1621-1660)

1648-1660

erdélyi fejedelem (államfő)

35.Shirley, John William „Jock” (192?)

1970-es évektől

az Amerikai Egyesült Államok nagykövete

36.Stumpf István (1957)

1998-2002

 

2010-

Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

az Alkotmánybíróság tagja

37.Szalkai László (1475-1526)

1518-1524

1524-1526

kancellár

főkancellár

38.Szemere Bertalan (1812-1869)

1848-ban

1848-1849

 

1848-1849

1849-ben

1849-ben

belügyminiszter

Országos Honvédelmi Bizottmány tagja

kormánybiztos

miniszterelnök

belügyminiszter

39.Teleki László (1811-1861)

1840-es évek

1848-1849

1860-1861

főrendi ellenzék egyik vezetője

párizsi követ

Határozati Párt vezetője

40.Thuránszky László

1930-as évek

államtitkár

41.Tolvaj Bertalan (1927-1975)

1968-1971

szlovák kormány nemzetiségi titkársága vezetője

42.Újházy László (1793-1870)

1848-1849

kormánybiztos

43.Vay Béla (1829-1910)

1886-1900

főrendiházi alelnök

44.Vay József (1750-1821)

1789-1796

helytartótanácsos

45.Vay Miklós (1802-1894)

1831-ben

1845-1848

1848-ban

1848-ban

1860-1861

1884-1888

1888-1894

egészségügyi királyi biztos

helytartótanácsos

erdélyi főkormánybiztos

felkért miniszterelnök

udvari kancellár

főrendiházi alelnök

főrendiházi elnök

46.Vitányi Iván (1925)

1990-1996

1994-1998

MSZP Országos Választmány elnöke

Országgyűlés kulturális és sajtóbiz. elnöke

47.Windischgraetz Lajos (1882-1968)

1918-ban

közélelmezési tárca nélküli miniszter