A webhelyen telepített reklámszemétszűrő nem elérhető. A megadott működési szabályoknak megfelelően a probléma elhárításáig nem lehetséges új tartalmat beküldeni. Érdemes a beküldést pár perc múlva ismét megpróbálni.

Beszámoló a 2006. évi működéséről

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
 

A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány
2006. évi működéséről
A beszámoló tartalma:

1.    Számviteli beszámoló
2.    A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
3.    A cél szerinti juttatások kimutatása
4.    A központi költségvetési szervtől kapott támogatások mértéke
5.    A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke és összege
6.    A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Mellékletek:
1.sz. Eredménykimutatás
2.sz. Mérleg
 
1. Számviteli beszámoló

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 2006. évi közhasznú eredménykimutatását.

1.1.    Közhasznú tevékenységek bevételei

Befolyó bevételeink (7.130e Ft) 6,7 %-kal haladják meg előző évi bevételeinket.

1.2.    Közhasznú tevékenység ráfordításai

A ráfordítások összege (4.658e Ft) 14%-kal emelkedett 2005-höz viszonyítva.

1.3.    Tárgyévi közhasznú eredmény

Az alapítvány éves tevékenységének eredménye (2.472e Ft) 5,7%-os csökkenést mutat az előző évvel összehasonlítva.


2.    A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A 2. sz. melléklet tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az alapítvány vagyoni helyzetét ismertetik. Az alapítvány vagyona tovább növekedett, a mérlegfőösszeg 2005-höz képest 4,7%-kal, 53.962.000 Ft-ra emelkedett. Pénzeszközeinket igyekeztünk gondosan  befektetni kincstárjegybe, lekötött betétbe illetve ingatlanunkba.

3.    A cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány 2006-ban közhasznú célú működésre az alapítóktól, csatlakozó adományozóktól 1.980 ezer ft-ot, 1 %-os felajánlásból 2.017 ezer forintot kapott. Ez 2005-höz képest 29 %-os illetve 10,7 %-os növekedést jelent!

4.    Központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke

Az Alapítvány 2006-ban költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól támogatást nem kapott.

5.    A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege

Az alapítvány kuratóriumi tisztségviselőinek tiszteletdíjat nem juttatott.

6.    A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány közhasznú, nyílt alapítvány, amelynek céljait és tevékenységi köreit az Alapító Okirat II. Pontja részletesen szabályozza.

A 2006-os esztendő jubileumi, 475. év volt a Sárospataki Református Kollégium életében. Ezt is figyelembe véve az alapítvány összesen 2 millió 340 ezer forint értékben nyújtott támogatást a Kollégiumnak, valamint ösztöndíjakat a tanulóknak és tudományos munkatársaknak. Ez 21%-os emelkedést jelent az előző évhez képest.

Alapítványunk 2006-ben is igyekezett elősegíteni azt, hogy öregdiák társaink minél szorosabb kapcsolatot ápolhassanak az Alma Materrel és egymással, s ezért  a Kazinczy u. 40 szám alatt található Bertalan-házunkat, és a felszerelt apartmanokat öregdiák vendégház céljaira üzemeltetjük a pataki diákság tiszteletére.

Ösztöndíjak: 13 tanuló részesült ösztöndíjban az év folyamán  a Pethő Sarolta (70e Ft), az Endresz György (280e Ft), a Dr. Kőrös Endre (40e Ft), a Margaret Osterhaven (180e Ft) és a Béres Ferenc (10e Ft) ösztöndíj keretein belül.

3 diákönkormányzati vezető külön ösztöndíjban részesült (60 e Ft), kutatómunkához a Református Teológia is hasonló támogatást kapott (100e Ft) .

1.500 e Ft-tal támogattuk a Gimnázium 2006-ban megjelent jubileumi évkönyvének kiadását.

Számba véve befektetett pénzeszközeinket és vagyontárgyainkat, az Alapítvány vagyoni helyzete stabil.

Összességében megállapítható, hogy az Alapítvány 2006-ban megfelelt közhasznú feladatainak.

Sárospatak, 2007. március 29..
Lőrincz Szabolcs
a kuratórium elnöke