A webhelyen telepített reklámszemétszűrő nem elérhető. A megadott működési szabályoknak megfelelően a probléma elhárításáig nem lehetséges új tartalmat beküldeni. Érdemes a beküldést pár perc múlva ismét megpróbálni.

Beszámoló a 2009. évi működéséről

Nyomtatóbarát változatKüldés e-mailbenPDF változat

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány

2009. évi működéséről

 

A beszámoló tartalma:

  1. Számviteli beszámoló
  2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
  3. A cél szerinti juttatások kimutatása
  4. A központi költségvetési szervtől kapott támogatások mértéke
  5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások mértéke és összege
  6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló


Mellékletek:

1.sz. Közhasznú egyszerűsített számviteli beszámoló

 

1. Számviteli beszámoló

Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány 2009. évi közhasznú eredménykimutatását.

1.1.  Közhasznú tevékenységek bevételei

Befolyó bevételeink (15.089e Ft) 20 %-kal haladják meg előző évi bevételeinket, amelyben technikai tételként jelentkezik gyöngyösi ingatlanunk bekerülési értéke (8 M ft).

1.2.  Közhasznú tevékenység ráfordításai

A ráfordítások összege (7.475e Ft) 53%-kal több, mint 2008-ban.

1.3.  Tárgyévi közhasznú eredmény

Az alapítvány éves tevékenységének eredménye (7.614e Ft) az előző évivel megközelítőleg megegyezik.

2.        A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az 1. sz. melléklet tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az alapítvány vagyoni helyzetét ismertetik. Az alapítvány vagyona tovább növekedett, a mérlegfőösszeg 2008-hoz képest 12,2 %-kal, 71.341.000 Ft-ra emelkedett. Pénzeszközeinket igyekeztünk gondosan  befektetni elsősorban kiemelt hozamú lekötött betétekbe illetve ingatlanunkba.

3.        A cél szerinti juttatások kimutatása

Az Alapítvány 2009-ben közhasznú célú működésre az alapítóktól, csatlakozó adományozóktól 8.984 ezer ft-ot, 1 %-os felajánlásból 1.577 ezer forintot kapott. Bevételeink összességében várakozásainknak, terveinknek megfelelően alakultak.

4.        Központi költségvetési szervtől kapott támogatás mértéke

Az Alapítvány 2009-ben költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, helyi önkormányzattól támogatást nem kapott.

5.        A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke és összege

Az alapítvány kuratóriumi tisztségviselőinek tiszteletdíjat nem juttatott.

6.        A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány közhasznú, nyílt alapítvány, amelynek céljait és tevékenységi köreit az Alapító Okirat II. Pontja részletesen szabályozza.

 

2009-ben az alapítvány alapításának 20 éves jubileumát ünnepelte. Ennek megfelelően igyekezett folytatni a korábbi években megkezdett folyamatokat (Ösztöndíjak folyósítása, kollégiumi programok támogatása, PADISZ támogatása, Bertalan-ház üzemeltetése), valamint egy 2009. októberében megrendezett jubileumi programsorozat keretében az alapítvány összesen 2 millió 784 ezer forint értékben nyújtott támogatást a Kollégiumnak, valamint ösztöndíjakat a tanulóknak és tudományos munkatársaknak.

 Támogatásaink részletesen:

 Csónakház felújítása 1.000.000 Ft
 Diáksport Egyesület csónakvásárlás 1.000.000 Ft
 Diákpresbitérium 65.000 Ft
 Refirka 36.000 Ft
 Általános Iskola Családi Nap 100.000 Ft
 Diákolimpiai részvétel 32.000 Ft
 Bódi Géza Emléktorna 100.000 Ft
 Egyéb gimnáziumi programok 116.000 Ft
 Pethő Sarolta ösztöndíj 35.000 Ft
 Margaret Osterhaven ösztöndíj 110.000 Ft
 Endres ösztöndíj 140.000 Ft

 

           

Alapítványunk 2009-ben is igyekezett elősegíteni azt, hogy öregdiák társaink minél szorosabb kapcsolatot ápolhassanak az Alma Materrel és egymással, s ezért  a Kazinczy u. 40 szám alatt található Bertalan-házunkat, és a felszerelt apartmanokat öregdiák vendégház céljaira üzemeltetjük a pataki diákság tiszteletére.

 

Szabó Csabaszerkesztése nyomán 3000 példányban készült el Alapítványunk 20 éves jubileumi kiadványa, amelyet minden támogatónknak és általunk ismert diáktársunknak igyekeztünk postán eljuttatni.

 

Alapítványunk tiszteletbeli elnöke, Dr. Tukacs Béla 90. születésnapja tiszteletére rendeztük kiadványba és adtuk közre gondolatait Patakról és a magyarságról, amelyet elsősorban az iskola tanulói számára juttattunk el.

 

Számba véve befektetett pénzeszközeinket és vagyontárgyainkat, az Alapítvány vagyoni helyzete erős.

 

Összességében megállapítható, hogy az Alapítvány 2009-ben megfelelt közhasznú feladatainak.

 

Sárospatak, 2010-03-19.

 

 

Lőrincz Szabolcs

a kuratórium elnöke