h, 09/24/2012 - 09:29

Kedves Diáktársak!

Idén megjelent az V. anekdotakincs a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány gondozásában.

szo, 09/22/2012 - 17:07

Szeptember 4.-én megtartotta idei második ülését a Sárospataki Református Kollégium Alapítványának kuratóriuma. Az ülés első részében az Alapítvány idén már lezajlott programjait értékelték és a következő év végéig tervezetteket ismertették, a második részben az újonnan kialakított ösztöndíj-rendszer főbb pontjait rögzítették. Az ülés a nemrég elhunyt, tiszteletbeli elnök, Tukacs Béla megemlékezésével vette kezdetét.

k, 06/26/2012 - 22:08

Megrendülve tudatjuk a lesújtó hírt, hogy pótolhatatlan veszteség érte a pataki öregdiák mozgalmat azzal, hogy rövid, súlyos betegség után 2012. június 24-én,életének 93. esztendejében elhunyt Dr. Tukacs Béla, alapítványunk tiszteletbeli elnöke, örökifjú öregdiák társunk, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriumának korábbi elnöke, a Kollégium Igazgatótanácsának volt tagja, a PADISZ tiszteletbeli tagja.

p, 02/24/2012 - 14:46

Fehér novemberi reggelre ébredt Sárospatak a Zempléni hegyek ölelésében. A zúzmarás fák hosszú sora hófehér csipkefátyolként vonta be a város utcáit és legendás iskolakertjét, varázslatos hangulatba visszaröpítve a járókelőket.

cs, 02/23/2012 - 17:09

Idei első ülését tartotta a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Kuratóriuma 2012. január 25-én, amelyen a testület megtárgyalta, és elfogadta az alapítvány 2011. évéről szóló beszámolót, és közhasznúsági jelentést, valamint megvitatta a 2012-re tervezett programokat, és jóvá hagyta az éves költségvetési tervet.

cs, 08/18/2011 - 13:12

Dr. Tukacs Béla öregdiák társunk felhívása a Kollégium jövőjéről.

(Dr. Tukacs Béla jogász, közgazdász, okleveles könyvvizsgáló, 1920. január 1-én született Berén, a Sárospataki Református Kollégiumban érettségizett 1938-ban, a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Tiszteletbeli Elnöke, a PADISZ Tiszteletbeli Tagja.)

cs, 04/07/2011 - 00:27

SÁROSPATAK VÁLASZÚTON. Tézisek a Sárospataki Református Kollégium jövőjéről

sze, 04/06/2011 - 21:33

2011. március 26-án ülést tartott a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány kuratóriuma. A napirendi pontok között szerepelt a Kollégium és az öregdiák mozgalom kapcsolata és jövője, valamint az alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentésének megvitatása is, melyet a kuratórium egyhangúlag elfogadott.

sze, 12/15/2010 - 22:50

Az alábbi link alatt tölthető le Sólyom László köztársasági elnök alapítványunkhoz írt levele.

sze, 12/15/2010 - 22:48

Török Béla a Diákpresbitérium munkáját koordináló tanár alapítványunkhoz szóló levele letölthető a cikk végén.