1831

Kazinczy Ferenc (1759-1831)

Az MTA tagja, író, nyelvújító, a magyar irodalom reformátora.

Tartalom átvétel