Bemutatkozás

A Sárospataki Református Kollégium Alapítványt 1989-ben 114 alapító hozta létre azzal a céllal, hogy újraindítsa az 1951-52-ben a pártállam által megszüntetett Sárospataki Református Kollégiumot. A 80-as évek végének kibontakozó reformfolyamatában a Kollégium egyházi keretek közötti újraindításának gondolata a rendszerváltást jelentősen előremozdító, precedens értékű, lelkesítő tényező volt. Miután a kitűzött történelmi célt – sok más intézmény és magánszemély bátor támogatásával – sikerült meglepően gyorsan elérni, az Alapítvány a klasszikus támogatási tevékenységek irányába fordult. Kiadványaink pontosan érzékeltetik támogatásaink nagyságát és sokszínűségét, nehéz azonban bemutatni azt a sok háttérmunkát, amelyet az Alapítvány mindenkori tisztségviselői végeztek – mindenkor társadalmi munkában – pusztán patakhoz való örök kötődésük miatt. Alapítványunk részletes múltja kiadványainkban található meg. 

A Sárospataki Református Kollégium Alapítvány alapítóinak listája:

Adorján István 

Asztalos József 

Balogh László 

Bán István 

Bartha Béla 

Báthory Dezső 

Béres Ferenc 

Dr. Bertha Zoltán 

Bokor György 

Dr. Csorba Sándor 

Csőri István 

Csősz 

Dr. Czeglédy István 

Darányi Lajos 

Dr. Deák Gábor 

Dr. Deák István 

Dr. Dely Attila 

Demeter Gyula 

Dr. Erdei Ferenc 

Dr. Farkas László 

Fazekas Gábor 

Fejér Zoltán 

Dr. Fekete Károly 

Gaál Ferenc 

Gémesné Szívós Éva 

Gere Sándorné 

Gombos Imre 

Gubányi Jánosné 

Gulyás Ferenc 

Dr. Gulyás Józsefné 

Halász Zoltán 

Halásziné Iski Ildikó 

Haller Gábor 

Halmy Miklós 

Dr. Harsányi Ádám 

Dr. Hörcsik Richard 

Zalatnay István 

Illés István 

Jósvay László 

Juhászné Czegle Klotild 

Dr. Jurcsák László 

Kajdi Istvánné 

Kerékgyártó Béla 

Kertész Tibor 

Király Ferenc 

Dr. Kiss István 

Kiss Kálmán 

Dr. Koncz Sándorné 

Korozs Lászlóné Keresztessy Teréz 

Dr. Korponay Béla 

Dr. Kötelesné Kutas Ildikó 

Kovács Béla 

Dr. Kovács Lajos 

Kuti Lajos 

Laczkó Gabriella 

Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára 

Dr. Lőrincz Zoltán 

Magda Zoltán 

Makó Dezső 

Dr. Maller Sándor 

Dr. Marton Gyula 

Dr. Mészáros Erzsébet 

Nagy András Béla 

Dr. Nagy Béla 

Dr. Nagy Endre 

Nagy Imre 

Nagy T. Dániel 

Dr. Nagy Tibor 

Nagy Zoltán 

Dr. Orbán István 

Ördögh László 

Orosz György 

Ötvös Károly 

Pálóczy Bertalan 

Pálóczy László 

Pálóczy Lászlóné 

Palumby Gyula 

Pavletits György 

Pavletits Ödön 

Pavletitsné Egressy Mária 

Dr. Péter Béla 

Pirigyi Tibor 

Dr. Polányi Mária 

Dr. Prónay Gábor 

Dr. Rigó János 

Ruszkay Gyula

Sipos István 

Sipos Zoltán 

Sóhajda Gyula 

Szabó Csaba 

Dr. Szabó Gábor 

Dr. Szabó Gyula 

Szebeni Győző 

Dr. Szendrey István 

Szentimrei Mihály 

Dr. Takács Béla 

Tankó István 

Dr. Telegdi Imre 

Tömösváry Tibor 

Tompa Dezső 

Dr. Tornallyay János 

Dr. Tóth Lajosné 

Dr. Trócsányi László 

Túri Gábor 

Tusay Pál 

Ujfalussy Miklós 

Ujj Tibor 

Újszászy Kálmán 

Dr. Újszászy László 

Varga-Somogyi Istvánné 

Dr. Vécsey Antal 

Dr. Vécsey Antalné 

Veres Tibor 

Zselinszky Lászlóné Rehó Ágnes Éva